תהליך מיתוג עבור מוצר מהפכני בשוק האלומיניום.
התהליך כלל שם, שורת מיצוב, עיצוב לוגו ופיתוח שפה עיצובית ועיצוב תוצרים שיווקיים כמו קטלוג ואתר.
פרטנרים מוכשרים בתהליך
מיכל לימון – תוכנולוגית
התהליך כלל שם, שורת מיצוב, עיצוב לוגו ופיתוח שפה עיצובית ועיצוב תוצרים שיווקיים כמו קטלוג ואתר.
פרטנרים מוכשרים בתהליך
מיכל לימון – תוכנולוגית
יש עוד מזה…