כמו כל האירועים של פלייטיקה, גם האירוע הזה היה מעבר לכל דמיון!
הפקה מטורפת ומושקעת של ׳ברדוגו אירועים׳ שהצריכה מיתוג כללי לאירוע ותוצרים רבים שעטפו את ההההההכל!
הפקה מטורפת ומושקעת של ׳ברדוגו אירועים׳ שהצריכה מיתוג כללי לאירוע ותוצרים רבים שעטפו את ההההההכל!
יש עוד מזה…